Hướng dẫn cài đặt Zoom để tạo hội thảo Online

Hướng dẫn cài và sử dụng Zoom Meeting trên điện thoại

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom Meeting trên máy tính

 

5 (100%) 1 vote

Tham gia thảo luận